Dveřmi ven, oknem zpátky

odtahy3
Pamětníkům se jistě vybaví, jak Rada MČ P7 ve svém usnesení č. 1012/06 ze dne 6.6.2006
ZDE konstatovala po projednání, že s návrhem nařízení, kterým se ruší nařízení č. 13/2001 Sb. hl. města Prahy o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů, za nucené odtahy automobilů po dopravní nehodě a za služby parkovišť ke střežení takto odtažených osobních automobilů, nemá připomínky. Záměr se nerealizoval, protože ne všechny městské části zaujaly k němu vstřícný postoj.
Ivan Tinka
Celý text